เกมเก็บแอปเปิ้ล (apples_2)


Time limit:
1000 ms
Memory limit:
32 MB

มาร์โค เจอเกมคอนโซลเก่ากึกเครื่องหนึ่ง จอภาพของเกมมี N สดมภ์ ด้านล่างของจอภาพมีเรือกว้าง M สดมภ์อยู่ (M < N) ผู้เล่นสามารถเลื่อนเรือไป ซ้าย-ขวา ได้ แต่เรือทั้งลำต้องอยู่ในจอภาพตลอด เริ่มต้นเรือจอดอยู่ซ้ายสุด

แอปเปิ้ลตกมาจากบนสุดของจอภาพ โดยจะตกลงมาทีละหนึ่งผล จากสดมภ์ใดสดมภ์หนึ่งของจอ และตกลงมาตรงๆ

แอปเปิ้ลจะถูกเก็บได้ หากแอปเปิ้ลตกลงอยู่ในบริเวณเรือ อยากทราบว่า ระยะทางน้อยที่สุดที่เรือต้องเคลื่อนที่เพื่อให้เก็บแอปเปิ้ลทุกลูกได้ คือกี่หน่วย

Input

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N and M (1 ≤ M < N ≤ 10)

บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม J (1 ≤ J ≤ 20) ระบุจำนวนแอปเปิ้ลที่ต้องเก็บ

อีก J บรรทัด ถัดมา ระบุสดมภ์ที่แอปเปิ้ลตก

Output

คำตอบของคำถาม

Editor:

Source:

Select description language

Thai (raw)
English (raw)

If you don't find what you want

Translate it!

Edit this description

Edit

Tag

None